Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phát động thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2021

(09:37 | 18/03/2021)

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan; cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nổ lực phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 đã đề ra.

Ngày 16/3/2021, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của cơ quan năm 2021. Theo đó, chủ đề thi đua năm 2021 được xác định là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân”.

Về nội dung: thi đua thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 72/KH-BDT ngày 29/12/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021. Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan có tính đột phá, mang lại hiệu quả, thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan.

Đối tượng thi đua: là tập thể các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc, cá nhân là cán bộ, công chức cơ quan và những người được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc chỉ đạo công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Thời gian thi đua: trong năm 2021./.

 

T.Hoa (Văn phòng) 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 30 KH-BDT.pdf