TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phát động thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2021

(09:37 | 18/03/2021)

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan; cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nổ lực phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 đã đề ra.

Ngày 16/3/2021, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của cơ quan năm 2021. Theo đó, chủ đề thi đua năm 2021 được xác định là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân”.

Về nội dung: thi đua thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 72/KH-BDT ngày 29/12/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021. Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan có tính đột phá, mang lại hiệu quả, thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan.

Đối tượng thi đua: là tập thể các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc, cá nhân là cán bộ, công chức cơ quan và những người được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc chỉ đạo công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Thời gian thi đua: trong năm 2021./.

 

T.Hoa (Văn phòng) 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 30 KH-BDT.pdf