Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

(09:37 | 18/01/2021)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, việc xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù gồm các tiêu chí: Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 lần trở lên so với bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số; có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông của 53 dân tộc thiểu số; có tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 dân tộc thiểu số.

Tại khoản 2 Điều 7 của Quyết định có nêu:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021./.

T.Hoa (Văn phòng)

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QĐ số 39.pdf