Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc

(10:22 | 25/09/2020)

Quyết định công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 23/9/2020 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo Quyết định, có 02 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo quy trình nội bộ, gồm:

(1) Thủ tục: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

(2) Thủ tục: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

T.Hoa (Văn phòng) 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2253_QD-UBND Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục.pdf