Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Ban Dân tộc, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh

(22:18 | 04/08/2020)