Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

(14:38 | 25/02/2020)

 2020-02-25 (4).png2020-02-25 (1).png2020-02-25 (2).png2020-02-25 (3).png


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1439 QD-TTg.signed.pdf; 25_KH-UBND.signed.pdf