TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Sở Nội vụ công bố Kết luận Thanh tra trong công tác sử dụng, quản lý công chức của Ban Dân tộc

(14:19 | 06/11/2019)

 

Ngày 05 tháng 11 năm 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1265/QĐ-SNV ngày 26/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác sử dụng, quản lý công chức đối với Ban Dân tộc tỉnh. Được sự ủy quyền của Gián đốc Sở Nội vụ, Đoàn Thanh tra công bố Kết luận số 1289/KL-SNV ngày 28/10/2019 của Sở Nội vụ về Kết luận Thanh tra đối với Ban Dân tộc. Đồng thời Đoàn Thanh tra đề nghị Ban Dân tộc tổ chức triển khai Kết luận Thanh tra và niêm yết công khai tại đơn vị theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

788ec87ffe8518db4194.jpg

Ông Vũ Hoàng San, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố Kết luận

              Qua tiếp thu Kết Luận thanh tra của Sở Nội vụ. Ban dân tộc tỉnh thống nhất cao, qua thanh tra chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và ưu điểm của Ban, giúp Ban chấn chỉnh và khắc phục kịp thời và thực hiện tốt phát huy những ưu điểm. Đồng thời Ban cam kết thực hiện tốt theo Kết luận đã nêu, niêm yết công khai tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Sở Nội vụ sớm nhất./.