Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

(14:24 | 05/11/2019)

 2019-11-05.png


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 691_TB-VP.signed.pdf Danh Mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.pdf