Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành

(09:46 | 25/09/2019)

 

Ngày 24/9/2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan với sự tham dự gần 20 đại biểu đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc;  cán bộ,công chức và người lao động của Ban.

Tại Hội nghị, Đồng chí Danh Pích – Thanh tra vien đã phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 như: bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo; các trường được tiếp nhận xử lý và không được tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh; quy định người tố cáo có quyền rút tố cáo; tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết tố cáo; rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo từ 60 ngày thành 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đặc biệt, Luật Tố cáo năm 2018 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Luật Tố cáo năm 2018 có 09 chương, 67 điều, được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Thông qua Hội nghị, góp phần phổ biến Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến  cán bộ, công chức của Ban; từ đó tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh./.