Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng

(09:42 | 25/09/2019)

 

          Ngày 24/9/2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan với sự tham dự gần 20 đại biểu đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc và công chức và người lao động của Ban.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt – Chánh thanh tra Ban đã phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật PCTN năm 2018 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời Luật cũng quy định một chương riêng về công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được thông qua kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, Luật có 10 chương, 96 điều, nội dung có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Thông qua Hội nghị, góp phần phổ biến Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến  cán bộ, công chức của Ban; từ đó tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh./.