Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

(14:26 | 09/07/2019)

 2019-07-09 (8).png2019-07-09 (9).png


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 848_UBND-KTCN.signed triển khai thực hiện QĐ 793 của TTg.pdf