Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V và toàn quốc lần thứ X

(14:22 | 09/07/2019)

 2019-07-09 (7).png

TẢI VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI FILE ĐÍNH KÈM


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 114_KH-UBND.signed Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.pdf