Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh uỷ Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

(08:57 | 16/04/2019)

 

      Sáng ngày 14/4, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, tiếp và làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở ngành, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh và Bí thư các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

tongbithu1.jpg

        Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những ưu điểm tiến bộ: về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, việc học tập, triển khai quán triệt, cụ thể hoá và sơ tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được nâng lên; phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu có bước đổi mới, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các tổ chức cơ sở đảng được tập trung củng cố, nâng lên chất lượng hoạt động, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát triển được 11.507 đảng viên, nâng toàn đảng bộ có 59.147 đảng viên, chiếm 3,26% so với dân số của tỉnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên; công tác phòng, chống tham những được tập trung chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Về phát triển kinh tế, kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2018 là hơn 62.300 tỷ động, gấp 1,23 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,13%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 1.664 USD lên 2.094 USD năm 2018, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông-lâm-thủy sản giảm từ 40,39% xuống còn 35,71%, công nghiệp-xây dựng tăng từ 18,11% lên 19,26%, dịch vụ tăng từ 38,81 lên 41,72%; xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh có 51/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã trong đất liền có đường đến trung tâm xã được nhựa hoá, đường liên ấp, liên xã được nhựa hoá, bê tông hoá đạt 78,79%; các thành phần kinh tế tiếp tục được tạo điều kiện phát triển, kinh tế biển phát triển khá toàn diện, thu ngân sách năm 2018 được 9.950 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2015, chi ngân sách 13.561 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 3 năm đạt 132.494 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 17,61%/năm, thu hút trên 19,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế trên 1,2 triệu lượt, tăng trưởng bình quân 21,8%/năm, doanh thu từ du lịch đạt hơn 11 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 23,9/năm. Về văn hoá-xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng được nâng lên, hoạt động khoa học-công nghệ có nhiều tiến bộ, xây dựng môi trường văn hoá, chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình văn hoá đạt kết quả tích cực, chăm sóc sức khoẻ được quan tâm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm đạt 84%. Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chủ động ngăn ngừa và trấn áp các loại tội phạm, chống phá của các thế lực thù địch không để bị động bất ngờ, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, nhất là duy trì quan hệ đối ngoại với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên Campuchia, có bước chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư. Công tác dân tộc, tôn giáo thực hiện khá tốt, kịp thời triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn chiếm 8,3% so với tổng số hộ Khmer (năm 2017 là 12,3%), giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo pháp luật. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân trên một số mặt chưa cao, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém; kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng về giao thông còn thiếu đồng bộ, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tình hình an ninh trên biển, an ninh nông thôn, tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân từng lúc còn diễn biến phức tạp.

        Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng và biểu dương những thành tích về phát triển kinh tế-xã hội do cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nổ lực, phấn đấu đạt được trong 3 năm qua, đồng thời đề nghị Kiên Giang trong thời gian tới tiếp tục phát huy sức mạnh hơn nữa, phát huy truyền thống đoàn kết, thế mạnh và lợi thế của Kiên Giang, chú trọng phát triển toàn diện về kinh tế, phát triển văn hoá-xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá, bản sắc dân tộc, giữ ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, giữ gìn mối quan hệ truyền thống với các nước có chung đường biên giới.

PHÚC NGUYÊN