Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

KẾ HOẠCH: Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(14:25 | 11/03/2019)

2019-03-11.png 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch số 16 KH-BDT phát động PTTĐ Công tác CCHC 2019.signed.pdf