Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ngành Thanh tra đã được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:32 | 04/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-2018_1.doc; qd-noi-dung-tthc.doc; quyet-dinh-chuan-hoa.doc