Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan Ban Dân tộc năm 2019

(15:34 | 28/01/2019)

 

       Chiều ngày 25/01/2019, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tại Hội nghị, đại diện Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan Ban Dân tộc năm 2019.


       Theo đó, các đơn vị đã cùng ký cam kết giao ước thi đua cùng nhau quyết tâm thi đua, học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chấp hành tốt đường lối, chủ tương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham gia các hoạt động về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

095f4e5db0f953a70ae8.jpg

 

4d04684f96eb75b52cfa.jpg


        Bản ký kết giao ước thi đua là cơ sở phát động cán bộ, công chức đoàn viên Công đoàn và người lao động và người lao động trong cơ quan hạ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan; chức năng nhiệm vụ chuyên môn và phong trào hoạt động công đoàn trong năm 2019./.