Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2018

(09:04 | 18/07/2018)

 2018-07-18.png

2018-07-18 (1).png


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch số 30 KH-BDT triển khai thực hiện Năm dân vận chính quyền.signed.pdf