Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(10:00 | 07/06/2018)

 808.png

VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẢI TẠI TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 808_QD-UBND.Ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức và quy định.pdf