Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:55 | 07/06/2018)

 446.png

VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI TẠI TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 446_QD-UBND.signed Ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ KSTTHC.pdf