Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:39 | 18/05/2018)

 2018-05-18 (2).png


VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI TẠI TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 1124.pdf