Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:33 | 18/05/2018)

 2018-05-18 (2).png

 

VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẢI TẠI TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI