Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực

(14:28 | 03/05/2018)

 2018-05-03 (16).png

 

TẢI VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ Ở TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 234_QD-UBND.signed công bố VBQPPL của tỉnh hết hiệu lực.pdf