Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

(14:24 | 03/05/2018)

2018-05-03 (13).png2018-05-03 (14).png2018-05-03 (15).png 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 127_UBND-KTTH CV triển khai thực hiện các NQ9 của HĐND tỉnh.pdf