TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

KẾ HOẠCH: Kiểm tra việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc năm 2017

(15:34 | 21/09/2017)

            Căn cứ vào chương trình công tác dân tộc năm 2017 và Kế hoạch số 29/KH-BDT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện một số chính sách dân tộc như sau:

               1. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá tiến độ, kết quả triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đề xuất, kiến nghị các giải pháp triển khai tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- Hoạt động kiểm tra phải tiến hành đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

               2. Nội dung, đối tượng kiểm tra:

- Nội dung

+ Kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện công trình chương trình 135 được đầu tư từ nguồn vốn năm 2017.

+ Kết quả thực hiện việc cấp phát bồn chưa nước theo diện phân tán theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

+ Kết quả thực hiện theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cấp phát một số ấn phẩm báo, tập chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên địa bàn xã.

+ Hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 - Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013; Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg - Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối tượng

+ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng;

+ Ủy ban nhân dân xã Đông Thái, huyện An Biên;

+ Ủy ban nhân dân xã Phú Lợi, huyện Giang Thành.

                 3. Thời gian kiểm tra:

Trong tháng 10 năm 2017 (Lịch làm việc cụ thể sẽ thông báo sau).

                 4. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm:

- Ông Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Đoàn;

- Bà Thị Hồng Linh, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng Đoàn;

- Ông Danh Siêng,  Phó Trưởng phòng Chính Sách, thành viên;

- Ông Danh Ngọc Chi, chuyên viên phòng chính sách, thư ký.

- Mời lãnh đạo phòng Dân tộc huyện An Biên, Giồng Riềng và huyện Giang Thành tham gia thành viên Đoàn kiểm tra.

                 5. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm kế hoạch), trình bày tại buổi làm việc cùng đoàn.

- Sau khi làm việc tại Hội Trường, Đoàn Kiểm tra sẽ đi khảo sát thực tế tại một số công trình, một số hộ được thụ hưởng các chính sách dân tộc.

- Các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc; giao Văn phòng chuẩn bị kinh phí và phương tiện phục vụ đảm bảo theo kế hoạch./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH KTRA CSDT NĂM 2017.doc