Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH 900/QĐ-TTG: Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

(08:25 | 26/06/2017)

 QD600.jpg

VĂN BẢN TẢI Ở TẬP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 900.signed.pdf