Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(09:48 | 20/06/2017)

 Chu ky.jpg