Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

THÔNG TƯ: Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

(14:38 | 24/05/2017)

 

 

 

 

Thông tư hướng dẫn.jpg

VẲN BẢN TẢI Ở LINK BÊN DƯỚI


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 18311345_Thông tu 01 hướng dẫn 135 giai đoạn 2017.2020_17-05-23.pdf