Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016

(14:39 | 04/01/2017)

           Sáng 30/12, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các Phòng Dân tộc huyện, thị, thành phố.
 
z551978671026_ede64fdd11d2a3f7ace2b7b44ddc932d.jpg
 
Toàn cảnh buổi Hội nghị

     

         Năm 2016, với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Ban Dân tộc đã tham mưu, triển khai hiệu các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; Từ đó góp phần nâng cao an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững. Qua đó nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách dân tộc, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

 

z551978657722_8e43b838f3ef2409eb4968f2698d2822.jpg

 

Đồng chí Danh Ngọc Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Danh Ngọc Hùng, trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh trong năm 2017, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016-2020, đề nghị hệ thống các cơ quan công tác dân tộc cần tập trung khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra, phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã được tỉnh giao.

      Trong đó, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào về ý thức vươn lên phát triển, tránh trông chờ ỷ lại.

z551979412208_283945f4f07b4986fb485ff0d5135238.jpg

Đồng chí Danh Vuông, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

     Đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung; Chính sách giáo dục, văn hóa, y tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.