Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

(09:37 | 28/07/2016)

          Sáng ngày 26/7/2016, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số phục vụ công tác dân tộc theo Công văn số 573/UBDT-TTTT ngày 17/6/2016 của Ủy Ban Dân tộc thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số phục vụ công tác dân tộc” cho các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng Dân tộc của các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện nơi không thành lập Phòng Dân tộc.
 
 
1469673458811_3945.jpg
 
 
 
 
1469673459660_3949.jpg
 
 
 
1469673459044_3946.jpg