Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2016

(08:18 | 18/07/2016)

 

Ngày 05/07/2016, Ban Dân tộc Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Danh Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị; Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc; lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn thuộc Ban và lãnh đạo các Phòng Dân tộc, Văn phòng UBND huyện (nơi không thành lập phòng Dân tộc), và đại diện các sở ban, ngành tỉnh: Ban Dân vận -Tỉnh Ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, Phòng PA 88, Bộ Đội Biên phòng tỉnh…

1468803809134_1688.jpg

 

Tại Hội nghị đồng chí đồng chí Danh Vuông, Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác Dân tộc 6 tháng cuối  năm 2016.