TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở năm 2015 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)

(13:16 | 02/12/2015)

                Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở năm 2015 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2). Theo đó:

- Tổng kinh phí phân bổ: 3 tỷ 696 triệu đồng (ba tỷ sáu trăm chính mươi sáu triệu đồng).

- Nguồn phân bổ: Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 và nguồn đối ứng ngân sách địa phương, trong đó:

+ Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 3 tỷ 360 triệu đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách địa phương: 336 triệu đồng.

- Chi tiết phân bổ như sau:

 

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT

Địa phương

Số hộ

Tổng số kinh phí phân bổ

Gồm

Nguồn Trung ương

Nguồn địa phương

1

2

3

4

5

6

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

TỔNG CỘNG

Rạch Giá

Châu Thành

An Biên

An Minh

U Minh Thượng

Vĩnh Thuận

Kiên Lương

Giang Thành

Phú Quốc

112

5

4

48

26

12

9

2

5

1

3.696.000.000

165.000.000

132.000.000

1.584.000.000

858.000.000

396.000.000

297.000.000

66.000.000

165.000.000

33.000.000

3.360.000.000

150.000.000

120.000.000

1.440.000.000

780.000.000

360.000.000

270.000.000

60.000.000

150.000.000

30.000.000

336.000.000

15.000.000

12.000.000

144.000.000

78.000.000

36.000.000

27.000.000

6.000.000

15.000.000

3.000.000

 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 113/BDT-PCS ngày 30/11/2015 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2015 gửi Ủy ban nhân dân các huyện và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố. Theo đó chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương tổ chức triển khai, giải ngân cho các đối tượng được thụ hưởng trước ngày 31/12/2015 và thanh quyết toán đúng theo quy định.