Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:38 | 10/07/2023)

Ngày 06/7/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kien Giang ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1707-QD-UBND Về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả công tác cải cách hành chính.pdf