Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:03 | 04/07/2023)

Ngày 03/7/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kien Giang ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1663-QD-UBND_03072023.pdf