TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường dự bị Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19

(14:37 | 02/09/2021)

Để kịp thời hỗ trợ, động viên người dân gặp khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường dự bị Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 (tính đến ngày 31/8/2021).

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định hỗ trợ cho 304 hộ thuộc 10 tỉnh, thành phố (trong đó có: 99 hộ nghèo, 102 hộ cận nghèo, 103 hộ có hoàn cảnh khó khăn) và 58 em học sinh của Trường dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19.

Định mức hỗ trợ đối với hộ nghèo và học sinh Trường dự bị Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 là 2.000.000 đồng/người, hộ cận nghèo là 1.000.000 đồng/người, hộ có hoàn cảnh khó khăn là 500.000 đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó, tỉnh Kiên Giang được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 03 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo và 60 hộ có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số bị nhiễm Covid-19 với tổng kinh phí là 49.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

T.Hoa (Văn phòng)