Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường dự bị Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19

(14:37 | 02/09/2021)

Để kịp thời hỗ trợ, động viên người dân gặp khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường dự bị Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 (tính đến ngày 31/8/2021).

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định hỗ trợ cho 304 hộ thuộc 10 tỉnh, thành phố (trong đó có: 99 hộ nghèo, 102 hộ cận nghèo, 103 hộ có hoàn cảnh khó khăn) và 58 em học sinh của Trường dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19.

Định mức hỗ trợ đối với hộ nghèo và học sinh Trường dự bị Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 là 2.000.000 đồng/người, hộ cận nghèo là 1.000.000 đồng/người, hộ có hoàn cảnh khó khăn là 500.000 đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó, tỉnh Kiên Giang được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 03 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo và 60 hộ có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số bị nhiễm Covid-19 với tổng kinh phí là 49.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

T.Hoa (Văn phòng)