Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban từ ngày 20/02/2017 đến 24/02/2017

(14:46 | 20/02/2017)

 

Lãnh đạo Ban

 


Ngày

Danh Ngọc HùngTrưởng Ban

Danh Tài

Phó Trưởng Ban

Danh Vuông

 – Phó Trưởng Ban

Danh Hoàng Duyên

Phó Trưởng Ban

Thứ hai

20/02/2017

Sáng: Họp lãnh đạo Ban

Sáng: Họp lãnh đạo Ban

Sáng: Họp lãnh đạo Ban

Sáng: Họp lãnh đạo Ban;

Chiều: Họp BCĐ Liên hoa các dân tộc tại UBND tỉnh.

Thứ ba

21/02/2017

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

22/02/2017

Chiều: Dự họp BCĐ các Chương trình MTQG tại UBND tỉnh  

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

23/02/2017

Chiều: Dự Hội nghị BCĐ công tác tôn giáo

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

24/02/2017

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan