Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2018 - 2019

(09:31 | 23/05/2018)

 2018-05-23 (4).png

VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ CŨNG NHƯ TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN CÁC EM HỌC SINH TẢI VỀ TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV Dự bị Đại học 2018 Thông báo tuyển sinh.pdf