TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc Lãnh đạo Ban Dân tộc (Từ ngày 04/3/2016 đến 10/04/2016

(09:47 | 05/04/2016)

  

Lãnh đạo

ban

 

 

 

 

Danh Ngọc Hùng

(Trưởng Ban)

Danh Tài

(Phó Trưởng Ban)

Danh Vuông

(Phó Trưởng Ban)

Danh Hoàng Duyên

(Phó Trưởng Ban)

Thứ 2

04/04/2016

Đi công tác huyện Giang Thành

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết CamPuchia

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Thứ ba,

05/4/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết tại CamPuchia

Dự họp mặt Tết Chôl-Chnăm –Thmây do Ban Chỉ Đạo TNB tổ chức tại Cần Thơ

Khảo sát xây dựng sửa chữa lò quả táng

Thứ tư

06/4/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết tại CamPuchia

Xử lý công việc tại cơ quan

Khảo sát xây dựng sửa chữa lò quả táng

Thứ năm,

07/04/2016

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Thứ sáu

08/04/2016

 

Buổi sáng: Họp mặt Tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Buổi sáng: Họp mặt tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Buổi sáng: Họp mặt tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Tham gia Đoàn Ban chỉ Đạo Tây Nam Bộ chúc Tết mốt số chùa trong tỉnh

Thứ bảy

09/04/2016

 

Đi chúc Tết Chôl-Chnăm –Thmây tại huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

Chủ nhật

10/04/2016

 

Đi chúc Tết Chôl-Chnăm –Thmây tại huyện Kiên Lương