Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc Lãnh đạo Ban Dân tộc (Từ ngày 04/3/2016 đến 10/04/2016

(09:47 | 05/04/2016)

  

Lãnh đạo

ban

 

 

 

 

Danh Ngọc Hùng

(Trưởng Ban)

Danh Tài

(Phó Trưởng Ban)

Danh Vuông

(Phó Trưởng Ban)

Danh Hoàng Duyên

(Phó Trưởng Ban)

Thứ 2

04/04/2016

Đi công tác huyện Giang Thành

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết CamPuchia

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Thứ ba,

05/4/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết tại CamPuchia

Dự họp mặt Tết Chôl-Chnăm –Thmây do Ban Chỉ Đạo TNB tổ chức tại Cần Thơ

Khảo sát xây dựng sửa chữa lò quả táng

Thứ tư

06/4/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia đoàn của UBND tỉnh đi chúc tết tại CamPuchia

Xử lý công việc tại cơ quan

Khảo sát xây dựng sửa chữa lò quả táng

Thứ năm,

07/04/2016

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Buổi sáng: Họp Chi bộ thường lệ

Thứ sáu

08/04/2016

 

Buổi sáng: Họp mặt Tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Buổi sáng: Họp mặt tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Buổi sáng: Họp mặt tết Chôl-Chnăm –Thmây tổ chức tại Ban  

Tham gia Đoàn Ban chỉ Đạo Tây Nam Bộ chúc Tết mốt số chùa trong tỉnh

Thứ bảy

09/04/2016

 

Đi chúc Tết Chôl-Chnăm –Thmây tại huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

Chủ nhật

10/04/2016

 

Đi chúc Tết Chôl-Chnăm –Thmây tại huyện Kiên Lương