Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc quý I năm 2016

(08:50 | 05/04/2016)

 Ngày 01/04/2016, Ban Dân tộc Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc quý I năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc Quý II năm 2016. Đồng chí Danh Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị; Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc; lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn thuộc Ban và lãnh đạo các Phòng Dân tộc, Văn phòng UBND huyện (nơi không thành lập phòng Dân tộc), và đại diện các sở ban, ngành tỉnh: Ban Dân vận -Tỉnh Ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, Phòng PA 88, Bộ Đội Biên phòng tỉnh…

Tại Hội nghị đồng chí đồng chí Danh Vuông, Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc quý và Chương trình công tác Quý II  năm 2016.

12928251_1681069635485471_2183865067790418686_n.jpg

( Đ/c Danh Vuông, thông qua báo cáo Quý I/2016 và Chương trình công tác Quý II/2016)

Qua thảo luận Hội nghị đã thống nhất đánh giá:

Trong quý I/2016 tình hình kinh tế - đời sống của đồng bào dân tộc ở một số nơi được ổn định; việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc được quan tâm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Các chính sách dân tộc được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện khá tốt; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc ổn định; khiếu kiện, tranh chấp đất đai không có những vụ việc phức tạp xảy ra; tổ chức bộ máy công tác dân tộc các cấp tiếp tục được tăng cường, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: thời tiết nắng hạn kéo dài, mặn xâm nhập sâu đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất và thiếu nước ngọt sinh hoạt ở nhiều nơi, làm cho đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc gặp nhiều khó khăn; việc chuẩn bị kế hoạch để triển khai một số chương trình, dự án, chính sách vùng đồng bào dân tộc còn chậm so với yêu cầu.

Kết luận hội nghị đồng chí Danh Ngọc Hùng đề nghị các Phòng chuyên môn thuộc Ban và các Phòng Dân tộc và Văn phòng UBND (nơi không thành lập Phòng Dân tộc) các huyện thị xã, thành phố, cần chủ động rà soát lại các nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã được phân bổ vốn trong năm 2016; tăng cường nắm tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào, nhất là nắm rõ những thiệt hại trong sản xuất, khó khăn trong đời sống do tác động thời tiết nắng hạn kéo dài, xăm nhập mặn sâu gây ra đồng thời tiếp tục tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào các dân tộc và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thỉnh thị đúng quy định.