Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc ( từ ngày 28/03/2016 đến ngày 01/04/2016)

(15:04 | 28/03/2016)

 Lịch làm việc Lãnh đạo Ban Dân tộc

(Từ ngày 28/03/2016 đến 01/04/2016)

 

Lãnh đạo

ban

 

 

 

 

Danh Ngọc Hùng

(Trưởng Ban)

Danh Tài

(Phó Trưởng Ban)

Danh Vuông

(Phó Trưởng Ban)

Danh Hoàng Duyên

(Phó Trưởng Ban)

Thứ 2

28/03/2016

Buổi sáng: Dự Hội nghị BCH Tỉnh ủy

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Họp xử lý các Nhà hỏa táng

Thứ ba,

29/03/2016

Dự Hội nghi Sơ kết Quý I Ban Dân vận Tỉnh ủy

Dự Hội nghị sơ kết Quý I Phòng Dân tộc huyện Phú Quốc

Xử lý công việc tại cơ quan

Buổi sáng: Dự lễ phong tặng mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ tư

30/03/2016

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tiếp thu NQ TW XII tại Hội trường Tỉnh ủy

- Buổi chiều: Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 03/2016

Buổi sáng: Dự Hội nghị tiếp thu NQ TW XII tại Hội trường Tỉnh ủy

Buổi sáng: Dự Hội nghị tiếp thu NQ TW XII tại Hội trường Tỉnh ủy

Buổi sáng: Dự Hội nghị tiếp thu NQ TW XII tại Hội trường Tỉnh ủy

Thứ năm,

31/03/2016

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- Buổi chiều họp lãnh đạo Ban và họp cơ quan thường lệ

- Buổi chiều họp lãnh đạo Ban và họp cơ quan thường lệ

- Buổi chiều họp lãnh đạo Ban và họp cơ quan thường lệ

- Buổi chiều họp lãnh đạo Ban và họp cơ quan thường lệ

Thứ sáu

01/04/2016

 

Dự Hội nghị Sơ kết Quý I của Ban Dân tộc năm 2016

Dự Hội nghị Sơ kết Quý I của Ban Dân tộc năm 2016

Dự Hội nghị Sơ kết Quý I của Ban Dân tộc năm 2016

Dự Hội nghị Sơ kết Quý I của Ban Dân tộc năm 2016