Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc ( từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016)

(14:54 | 22/03/2016)

 Lịch làm việc Lãnh đạo Ban Dân tộc

(Từ ngày 21/03/2016 đến 25/03/2016)

 

 

Lãnh đạo

ban

 

 

 

 

Danh Ngọc Hùng

(Trưởng Ban)

Danh Tài

(Phó Trưởng Ban)

Danh Vuông

(Phó Trưởng Ban)

Danh Hoàng Duyên

(Phó Trưởng Ban)

Thứ 2

12/03/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Thứ ba,

22/03/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia Hội thẩm xét xử tại Tòa án Tỉnh

Thứ tư

23/03/2016

Đi công tác huyện Giang Thành

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Thứ năm,

24/03/2016

Làm việc với Đoàn công tác Viện Hà Lâm, Khoa học-Xã hội Việt Nam

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Làm việc với Đoàn công tác Viện Hà Lâm, Khoa học-Xã hội Việt Nam

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Thứ sáu

25/03/2016

 

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự họp tập huấn công tác Dân vận