TIN NỔI BẬT:
Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhận dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại huyện An Biên  *  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thăm, chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024  *  Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây  *  Thư Chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kiên giang  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức tập huấn hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2024  *  Hội thi gói nấu bánh tét của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả “Tết Quân - Dân” năm 2024  *  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang: Qua 05 năm triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024  *  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín...  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc ( từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016)

(14:54 | 22/03/2016)

 Lịch làm việc Lãnh đạo Ban Dân tộc

(Từ ngày 21/03/2016 đến 25/03/2016)

 

 

Lãnh đạo

ban

 

 

 

 

Danh Ngọc Hùng

(Trưởng Ban)

Danh Tài

(Phó Trưởng Ban)

Danh Vuông

(Phó Trưởng Ban)

Danh Hoàng Duyên

(Phó Trưởng Ban)

Thứ 2

12/03/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Thứ ba,

22/03/2016

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Tham gia Hội thẩm xét xử tại Tòa án Tỉnh

Thứ tư

23/03/2016

Đi công tác huyện Giang Thành

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Thứ năm,

24/03/2016

Làm việc với Đoàn công tác Viện Hà Lâm, Khoa học-Xã hội Việt Nam

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Làm việc với Đoàn công tác Viện Hà Lâm, Khoa học-Xã hội Việt Nam

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Thứ sáu

25/03/2016

 

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự họp tập huấn công tác Dân vận

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự họp tập huấn công tác Dân vận