Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2022-2023

(14:00 | 26/05/2022)

     Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 436/CV-DBĐH về việc tuyn sinh hệ Dự bị  Đại học Dân tộc năm học 2022-2023 . Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh là 500 chỉ tiêu, với hai hình thức tuyển sinh:

 

     Đối tượng được tuyển thẳng là học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ. Thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

 

     Đối tượng xét tuyển, thí sinh là người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyn sinh tại các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực 1 (KV1) quy định tại Quy chế tuyn sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại khu vực này; thí sinh là người dân tộc Kinh thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyn sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyn và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùng này. Trường tuyển không quá 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm là người dân tộc Kinh.

 

     Đi tượng đã một ln trúng tuyn và nhập học Dự bị Đại học không được xét tuyển Dự bị Đại học lần thứ hai; các đối tượng đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học không được xét tuyển D b Đại học./.

 

                                                                                   Danh Thị Hạnh (Văn phòng)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 436 CV-DBĐH.pdf