Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

(09:33 | 20/07/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1227.signed.pdf