Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh tổ chức họp thông qua Kế hoạch kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019

(14:29 | 02/08/2019)

 

Ngày 01/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019) và kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình, Trưởng Ban chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh chủ trì, điều hành. Đến tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Rạch Giá, huyện Gò Quao tham gia.

Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer nhằm duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; qua đó giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer, xây dựng Ngày hội thành một sản phẩm du lịch nhằm phát triển du lịch của tỉnh. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với đồng bào cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 1a19906c02cfe691bfde.jpg

Đồng thời qua việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Dự kiến thời gian Lễ hội diễn ra trong thời gian 05 ngày từ ngày 08 - 12/11/2019 (nhằm ngày 12 - 16/10 âm lịch); vào dịp Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer và được tổ chức ại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang./.