Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Về việc Về việc tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang năm 2017 tại huyện Hòn Đất và Kiên Lương

(13:39 | 18/09/2017)

               Thực hiện Công văn số 452-CV/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc lãnh đạo tổ chức Lễ Sene-Đôn-Ta của đồng bào dân tộc Khmer. Được sự thống nhất của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ban Dân tộc tỉnh, về việc tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng nhân dịp lễ Sene-Đôn-Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2017 trên địa bàn huyện Hòn Đất và Kiên Lương như sau:

* Đoàn do đồng chí Danh Vuông, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang làm Trưởng đoàn:

Ngày 18/9/2017 (Thứ hai)

- Từ 8:00 đến 8:30: Thăm chùa Sóc Xoài, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất và 02 gia đình chính sách tiêu biểu ở khu vực gần chùa do địa phương chọn, đồng thời mời về chùa để nhận quà;

- Từ 10:20 đến 11:00: Thăm chùa Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương và 02 gia đình chính sách tiêu biểu ở khu vực gần chùa do địa phương chọn, đồng thời mời về chùa để nhận quà.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thông báo về việc tổ chức Đoàn đi thăm nhân dịp lễ Sene-Đôn-Ta năm 2017 Hòn Đất Kiên Lương.docx