Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng làm công tác dân tộc

(14:16 | 27/09/2023)

Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc là “cầu nối” trực tiếp cung cấp thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho các đối tượng làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua các lớp đã kịp thời cung cấp thông tin chính thông về các chính sách dân tộc đến cán bộ, công chức, viên chức

    Tại Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành, nhiều học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên địa bàn huyện đã có mặt đầy đủ để tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Đinh Chí Công - Đảng ủy viên, Bí thư Xã đoàn Thạnh Lộc cho biết: “Thời gian qua tôi cũng đã nghiên cứu về các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên còn một số nội dung chưa hiểu, thông qua lớp bồi dưỡng tôi được giải đáp và cập nhật thêm các kiến thức về dân tộc, từ đó tôi sẽ vận dụng để thực hiện tốt tại địa phương”.

    Tại các lớp bồi dưỡng, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh sắp xếp các nội dung tuyên truyền phong phú, có trọng tâm. Trong đó các nội dung chủ yếu gồm: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; công tác quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổng quan về công tác dân tộc thiểu số ở Việt Nam; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số.

    Đồng chí Danh Lắm - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh là việc làm có tính lâu dài nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương. Thông qua các lớp bồi dưỡng sẽ nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc.

    Thời gian qua, các chính sách dân tộc đã phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, đời sống của đồng bào ngày càng khởi sắc. Đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp không nhỏ vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc các cấp. Việc nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc được Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. “Những tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh chú trọng giới thiệu về những dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để đối tượng làm công tác dân tộc nắm vững, từ đó có cơ sở để tuyên truyền đến người dân địa phương” đồng chí Danh Lắm cho biết.

    BOX:

    Thực hiện tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã Trường Chính trị tỉnh tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 361 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên địa bàn các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất và TP. Rạch Giá.

 

Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng 3) trên địa bàn huyện Châu Thành tham khảo tài liệu tại lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng 3) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Châu Thành.

DANH THÀNH (CTV Báo KG)