Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer 2023

(14:48 | 18/09/2023)

    Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 13,14 và 15/10/2023. Để ngày Lễ cổ truyền diễn ra tốt đẹp, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

    Một là, lãnh đạo tổ chức tốt Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer trên tinh thần “đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của đồng bào trước, trong và sau Lễ.

 

    Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức thăm, chúc mừng các chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer, các vị chức sắc tiêu biểu, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn an tâm đón Lễ. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer tổ chức thăm hỏi, động viên, giải quyết nghỉ phép đón Lễ theo truyền thống.

 

    Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

 

    Ba là, Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các Đoàn thăm, chúc mừng Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ đồng bào, bảo đảm an ninh, trật tự trước và trong dịp Lễ.

 

    Bốn là, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang quan tâm tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer, gương người tốt việc tốt, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp và nội dung các hoạt động ngày Lễ truyền thống.

 

Ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta  năm 2022

 

                                                                                   Hồng Linh (KHTH&CSDT)