TIN NỔI BẬT:
Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhận dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại huyện An Biên  *  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thăm, chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024  *  Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây  *  Thư Chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kiên giang  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức tập huấn hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2024  *  Hội thi gói nấu bánh tét của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả “Tết Quân - Dân” năm 2024  *  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang: Qua 05 năm triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024  *  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín...  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer

(14:00 | 29/08/2022)

Ngày 26/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 552-CV/TU về lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 24, 25 và 26 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 29, 30/8 và mùng 01/9 âm lịch năm Nhâm Dần). Theo đó, để ngày Lễ cổ truyền diễn ra tốt đẹp, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo tổ chức tốt Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer  trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào trước, trong và sau lễ; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer và tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn; tổ chức thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; vận động giúp đỡ, hỗ trợ  những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui tươi đón lễ; lãnh đạo đón Lễ gắn với tuyên truyền, giáo dục cho đồng đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá và các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc;... Động viên đồng bào nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc./.

T.Hoa (Văn phòng) 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 552-cvtu ldao le SenDonTa.2022.pdf