TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp triển khai nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025

(10:19 | 03/08/2022)

     Chiều ngày 02/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương tổ chức Hội nghị triển khai nội dung bồi dưỡng tiếng DTTS theo Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban dân tộc chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quang Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố gồm: Rạch Giá; Hà Tiên; Hòn Đất; Kiên Lương; Giang Thành; Châu Thành; Giồng Riềng; Gò Quao; An Biên; Vĩnh Thuận; U Minh Thượng; Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh cùng tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu đại biểu đề xuất nội dung phải bám sát theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra. Cụ thể thực hiện các mục tiêu của Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-01-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 16/6/2010 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030,…

 

Hội nghị đã thông tin đến các đại biểu một số văn bản như: Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ; Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện  một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ; Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy và học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025,….

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo kế hoạch phối hợp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Qua đó, đã thảo luận một số nội dung xoay quanh vấn đề: Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo dự bị Đại học, Đại học và sau Đại học, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; dạy tiếng dân tộc trong dịp hè, trong trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên và chính sách đặc thù dạy tiếng dân tộc thiểu số ngoài biên chế ngành giáo dục.

 

     Qua ý kiến phát biểu của các đơn vị, của lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đồng chí Trần Quang Bảo nhấn mạnh việc triển khai thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 còn gặp nhiều khó khăn, khó triển khai thực hiện trong năm 2022. Đồng chí Trần Quang Bảo đề nghị các ngành, địa phương cần phối hợp chuẩn bị lộ trình thật tốt, chặt chẽ để triển khai thực hiện đầu năm 2023.

 

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu về nội dung dự thảo kế hoạch phối hợp, đồng thời tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xin chủ trương UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng nhu cầu dạy tiếng DTTS trên địa bàn tỉnh và xin ý kiến tiếp tục thực hiện chính sách dạy chữ Khmer trong dịp hè tại các chùa trên địa bàn tỉnh./.

 

Thị Hoa (Văn phòng)