Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai thu thập thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Kiên Giang

(15:35 | 15/10/2019)

         Sáng nay ngày 15/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thu thập thông tin về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại huyện U Minh Thượng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, ngoài ra còn có các đồng chí là cán bộ công chức trực tiếp được giao nhiệm vụ về công tác dân tộc.

bc917eb373ba95e4ccab.jpg

         Nội dung của buổi Hội nghị nhằm thu thập thông tin, số liệu phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và số hóa dữ liệu thu thập, gồm các nội dung: Các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục ‑ đào tạo, y tế, dân số, văn hóa, xã hội, môi trường, cán bộ, đảng viên, tôn giáo, tín ngưỡng, tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn, thực hiện chính sách dân tộc.

Hội nghị tập huấn sẽ  hướng dẫn 4 lớp cho các đối tượng là người cung cấp thông tin, ghi thông tin vào biểu mẫu thu thập thông tin bao gồm:

+ Lớp 1: Hòn Đất, Rạch Giá, Kiên Hải, Tân Hiệp;

+ Lớp 2: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng.

+ Lớp 3: Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao;

+ Lớp 4: Phú Quốc, Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương;

Thời gian dự kiến tổ chức tập huấn: Từ ngày 14/10/2019 đến 21/10/2019