Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(22:22 | 27/02/2019)

 

          Sáng ngày 25/02/2019, Tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Kiên Giang.

          Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 đạt được nhiều kết quả tích cực đó là: các cấp ủy đảng quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện khá tốt; các chuyên đề hàng năm được triển khai, quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền học tập sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, hàng năm đều đưa nội dung thực hiện vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Nhìn chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Hội nghị thảo luận và thống nhất triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2019 cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp; các cấp ủy phối hợp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan tới 03 nội dung của Chuyên đề “Ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và các chủ trương có liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2019; mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với bản thân xây dựng bản cam kết thực hiện năm 2019 gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2018 để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo bằng những việc làm, kết quả cụ thể; hàng tháng, quý, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung và những chủ trương có liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị để sinh hoạt. Chú trọng thảo luận, trao đổi các biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan quản lý nhà nước các cấp”, “Năm Dân vận chính quyền”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách thủ tục hành chính…; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức sinh hoạt Chuyên đề trong tổ chức mình, gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành…; các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, chú trọng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về nội dung Chuyên đề năm 2019, đồng thời vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ đảng viên.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự chuyển biến mạnh mẽ; các cấp ủy đảng chủ động, sáng tạo, kiên trì, thường xuyên lãnh đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo, tập trung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

Tin: Phúc Nguyên