Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018

(13:58 | 16/10/2018)


 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018 cho các đối tượng là  đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số .             

e0569ddc32edd2b38bfc.jpg

 

(Đ/c Danh Ngọc Hùng, Nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị)           

 

 

 

 

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức được 04 cuộc hội nghị tuyên truyền tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018.

 

 

Ngày 19/9/2018, tổ chức hội nghị tại Ủy ban nhân dân huyện An Biên, có 60 đại biểu tham dự của các xã, thị trấn: Nam Yên, Nam Thái, Đông Thái, Đông Yên và thị trấn Thứ Ba. Dự hội nghị có đồng chí là lãnh đạo UBND huyện An Biên

 

 

 82d23c59936873362a79.jpg

 

 

 

 

(Đại biểu tham dự Hội nghị tại huyện An Biên)

 

 

 

Ngày 20/9/2018, tổ chức hội nghị tại Phòng Giáo dục huyện U Minh Thượng, có 54 đại biểu tham dự của các xã, thị trấn: Minh Thuận, Hòa Chánh, Thạnh Yên, Thạnh Yên A và Vĩnh Hòa.

 

 c73be8b34782a7dcfe93.jpg

 

 

 

(Đại biểu tham dự Hội nghị tại thị huyện U Minh Thượng) 

 

Ngày 21/9/2018, tổ chức hội nghị tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Gò Quao, có 54 đại biểu tham dự của các xã: Thới Quản, Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam.

 

 

 aaf70c7ca34d43131a5c.jpg

 

 

(Đại biểu tham dự Hội nghị tại thị huyện U Minh Thượng) 

 

Ngày 26/9/2018, tổ chức hội nghị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Giồng Riềng, có 60 đại biểu tham dự của các xã: Thạnh Hòa, Vĩnh Phú, Bàn Thạch, Hòa Thuận, Thạnh Phước và Ngọc Hòa.

 

 

 Hội nghị đã cung cấp thông tin tập trung vào các nội dung sau: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các vấn đề và hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Chỉ thị 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Kế hoach 112-KH/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang và Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Luật hôn nhân và gia đình (Luật số 52/2014/QH13) và Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025./.